Software Defined Cloud

Software Defined Cloud

Cloud

Software Defined versus Cloud

Omdat Software Defined en Cloud nogal eens door elkaar gebruikt worden maken wij hier duidelijk wat we bedoelen.

In het geval van Cloud is de functionaliteit van de IT dienst losgekoppeld van de fysieke IT infrastructuur waarop deze draait.

In het geval van Software Defined is de functionaliteit van de IT Infrastructuur losgekoppeld van de fysieke hardware en kan deze dus min of meer onafhankelijk van elkaar aangeschaft worden. Hierdoor wordt in de meeste gevallen de IT Infrastructuur makkelijker schaalbaar en dus geschikter om cloud diensten van aan te bieden.

Bij Software Defined IT Infrastructuur wordt vanaf het ontwerp al rekening gehouden met de mogelijkheid om tijdens het gebruik van de infrastructuur de onderliggende hardware te vervangen, hetzij wegens hardware failure, hetzij wegens hardware refresh. Bij het ontwerp van de software is ook al rekening gehouden met het upgraden van de software tijdens het gebruik. Door deze design keuzes wordt het bereiken van een hoge continuiteit van de IT Infrastructuur veel makkelijker dan vroeger.

Samenvattend: Een IT Dienst die vanuit ‘de Cloud’ aangeboden wordt hoeft dus niet gebruik te maken van Software Defined IT Infrastructure. Maar om een cloud-dienst aan te bieden is het wel een goed idee om Software Defined IT Infrastructuur te gebruiken in plaats van IT Infrastructuur die gedefinieerd wordt door een bepaalde vendor.